Incù appena di ritardu, eccu u nostru nutiziale "nutizie pasturale" per l'annu 2019. Pudette truvà parechje infurmazione nant'à l'attualità di u mundu pasturale, ma ancù nantu a l'associu.

Avec un peu de retard,  vous trouverez en téléchargement le bulletin "nutizie pasturale" pour l'année 2019. Dans ce bulletin vous trouverez des informations sur l'actualité du monde agro-pastorale et sur notre association. 

Documents à télécharger

Nutizie pasturale 1 / 2019