Nos catalogues de producteurs et d’ambassadeurs

MELONI Rita

Cheptel: Caprin
Microrégion: Vaddi / Sevi / Sorru / Cinarca / Taravu
Production principale: Bastelicacciu
Address:
Chemin du Casteletto, Alata, Corse 20167
Phone: 0646608221

SABIANI Aurélia

Cheptel: Caprin
Microrégion: Vaddi / Sevi / Sorru / Cinarca / Taravu
Production principale: Niulincu
Address:
U buscu, Sari d'Orcinu, Corse 20151